Privacy Policy

Dutchtardis neemt de privacy van zijn klanten, relaties en websitebezoekers heel serieus. Je persoonlijke gegevens zullen dan ook nooit aan derden worden doorgeven of verkocht. Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor je ze hebt verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet.

Onze gegevens:

DutchTardis
dutchtardis.nl
info@dutchtardis.nl 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bij het bezoeken van onze website verstrek je allerlei gegevens.
Dit kunnen persoonsgegevens zijn. Hieronder zie je gegevens die verwerkt kunnen worden, afhankelijk van welke diensten en welke functies op deze website je gebruikt

 • Naam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • IP-adres
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website.
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website en/of diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ouders wordt dan ook aangeraden betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@dutchtardis.nl, dan verwijderen wij deze informatie direct.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerk ik persoonsgegevens

Je gegevens worden verzameld en bewaard voor de volgende mogelijke doeleinden:

 • Afhandelen van een betaling.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om mijn dienstverlening te kunnen uitvoeren.
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.
 • Verbeteren van de website en afstemmen van onze diensten en producten op jouw voorkeuren.
 • Als wij daartoe wettelijk verplicht zijn, bijvoorbeeld voor de belastingdienst.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Dutchtardis neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld ikzelf of een medewerker van onze organisatie) tussen zit.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens

Je persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens werden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Dutchtardis verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, heben wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Zorgpartner Triavs blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Wij maken gebruik van de volgende leveranciers die persoonsgegevens verwerken, met wie elk verwerkersovereenkomst is afgesloten (indien beschikbaar):

 • Google Analytics – Bezoekersstatistieken
Cookies of vergelijkbare technieken

De website van Dutchtardis gebruikt functionele en analytische cookies.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

Functionele cookies

Dit zijn cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden.

Analytische cookies

Dutchtardis gebruikt Google Analytics om bezoekersaantallen en -gedrag op onze website in kaart te brengen.
Met als doel de website en jouw gebruikerservaring te verbeteren. De gegevens die Google Analytics hiervoor verzamelt en bewaart zijn de geanonimiseerde IP-adressen
van websitebezoekers. Bewaartermijn: 26 maanden.

Cookies uitschakelen en/of verwijderen

Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.

Mogelijkheden die je hierin hebt:

Schakel ‘cookies van derden’ automatisch uit in je browser. De moderne browsers (Chrome en Firefox) bieden hiervoor veel opties.
Geef in je browserinstellingen aan dat je niet ‘getrackt’ wilt worden
Je kunt geplaatste cookies altijd verwijderen uit je browser en eventueel kun je ze ook blokkeren per domein.
Meer informatie over cookies:

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Dutchtardis en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. D.w.z. dat je ons kunt vragen om de persoonsgegevens die wij van je hebben in een computerbestand naar jou, of een door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@dutchtardis.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, kun je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek .

Wij willen je er verder op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe ik persoonsgegevens beveiligd heb

Dutchtardis neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@dutchtardis.nl.

Je persoonsgegevens zijn op de volgende manieren beveiligd:

Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
TLS (voorheen SSL): de gegevens die jij verstrekt via mijn website worden verstuurd via een beveiligde internetverbinding.
Dit kun je zien aan het voorvoegsel ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 22 januari 2019 en kan op ieder moment gewijzigd worden.